ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΔΑΥΙΔ ΝΑΧΜΙΑΣ -ΡΕΝΑ ΣΤΡΟΥΛΙΟΥ. ΡΕΤΡΩ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΡΕΤΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ με το ΔΑΥΙΔ ΝΑΧΜΙΑ και τη ΡΕΝΑ ΣΤΡΟΥΛΙΟΥ.Στις 21:00. Είσοδος 10 Ευρώ (με μπύρα,κρασί,σανγκρία,ρακή).

Σχολιάστε